Lavážní vany a prostředky

Lavážní vany slouží k dezinfekci paznehtů. Čistota paznehtů má velký vliv na zdraví zvířat a hygienu prostředí. Lavážní vany taktéž zabraňují šíření infekčních nemocí paznehtů. Mezi tyto nemoci paznehtů patří nekrobacilóza, která se šíří při vysoké vlhkosti při špatné hygieně paznehtů, nebo dermatitis digitalis (zánět pokožky prstu skotu).

  • Náš sortiment obsahuje různé druhy lavážních van:
    • Dezinfekční lavážní vany zajišťující čistotu, hygienu a zdraví paznehtů.
    • Dezinfekční rohože s plným dnem, vhodné na měkký povrch.
    • Dezinfekční rohože do lavážních van.
    • Dezinfekční rohože VINK se sprchovými tryskami, přičemž trysky automaticky aplikují dezinfekční prostředek na paznehty krávy, která se pohybuje na rohoži.

Dezinfekce paznehtů lavážní vanou je jednoduchá, bezstarostná. Skot prochází lavážní vanou denně. Tím snižujeme riziko hniloby a chorob paznehtů.

 

Nejprodávanější