Porodní pomůcky

Asistence chovatele při porodu prasnic (tzv. prašení) je velmi důležitá. Při prašení velmi často dochází k prodlužování intervalu mezi jednotlivými selaty. Pro usnadnění práce při prašení jsme do našeho sortimentu zařadili pár porodních pomůcek:

  • Komplikace při porodu pomáhají řešit porodní kleště pro selata nebo porodní smyčka.
 

Nejprodávanější